OV Creil

Ondernemersvereniging Creil

Opgericht in 1956 door de middenstanders van het eerste uur, zoals Meinsma manufacturen, Mechanisatiebedrijf Wijnalda, Nauta van `t Poortershuys, Tiems automobielen en Verwijs veevoeders.

In eerste instantie was het voor de ondernemersvereniging ook pionieren om Creil op te bouwen. Naast uiteraard gezamelijke commerciële uitstraling, voelen de ondernemers zich ook verantwoordelijk om bijvoorbeeld het Koningsdag, dorpsfeest, Sinterklaasfeest en andere festiviteiten (financieel) te ondersteunen.

Met trots mag vermeld worden dat ondernemersvereniging Creil 34 ondernemers, allen uit Creil als lid heeft. Het streven is dan ook de middenstand voor Creil te behouden op dit niveau, om de leefbaarheid op peil te houden. Mede hierdoor blijft Creil een aantrekkelijk dorp om in te wonen en te leven.

OVG

De OndernemersVereniging Groendorpen (OVG) is een overkoepelend orgaan namens alle ondernemersverenigingen in de Noordoostpolder, maar wat doen ze precies? OV Creil probeert hierover wat duidelijkheid te verschaffen.

De Creiler ondernemers worden door het bestuur d.m.v. het verzenden van de notulen en toelichting jaarvergadering op de hoogte gebracht over de ins & outs van de OVG. Indien gewenst kan een ondernemer zelf een keertje aanwezig zijn bij een vergadering van de OVG.

Heeft een ondernemer vragen, een discussie of dispuut met de gemeente of provincie, dan kan hij een beroep doen op de OVG (wel of niet via haar ondernemersvereniging) met de vraag dit bespreekbaar te maken/krijgen bij de desbetreffende partij.

OVG Bestuur

De OVG wordt bestuurd door verschillende bestuursleden (lees: ondernemers), hierbij wordt geprobeerd om elk bestuurslid uit een ander polderdorp zitting te laten nemen in het OVG bestuur.

Overleg

  • De OVG wordt regelmatig uitgenodigd door de gemeente of provincie over "ondernemers zaken" in de Noordoostpolder, waardoor een goed persoonlijk contact is met de betreffende wethouder en gedeputeerde. Mede hierdoor fungeert het OVG bestuur als klankbord namens de ondernemers en kunnen ze via het OVG hun stem laten horen.

  • Samen optrekken met collega vereniging BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder) voor onderhoud industrieterreinen, ondernemersprijs van de NOP, promotie en acquisitiebeleid. Tevens wordt één maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle ondernemers georganiseerd.

  • Overleg met economische zaken (EZ) onder voorzitterschap van de wethouder op het gemeentehuis waar ook de BAN, de KVK, de Rabobank, een makelaar en het team van EZ bij aanschuiven.

Meer informatie is te vinden op www.ovgroendorpen.nl

Leden

Contact

Ondernemersvereniging Creil
p.a. Utrechtsestraat 41
8312 AG Creil
email: info@ovcreil.nl

Naam Email Bericht